Sälj företag

Gate Företagsförmedling hjälper dig genom hela den, ibland komplicerade och utdragna process som det innebär att sälja ett företag. Tillsammans med våra erfarna företagsmäklare får du den hjälp du behöver för att göra en så snabb och bra affär som möjligt.
Nedan ser du ett exempel på hur ett försäljningsuppdrag kan se ut.

Steg 1
Planeringen – en plan för ägarskifte bör finnas i alla företag.

Tidpunkt för överlåtelsen?
Vem är lämplig att ta över?
Ägarstruktur – extern?


Steg 2
Förberedelse & Analys – processen är påbörjad, noggrant förbereda och analysera förutsättningarna.

Vad ska överlåtelsen omfatta?
Framtida bolagsstruktur?
Skatteeffekter?
Värderingsfrågor?
Finansiering?
Avsättning för kompetenshöjande åtgärder?
Överlåtelse hur?


Steg 3
Marknadsbearbetning & Köparfas

Framåtriktad belysande och relevant företagsbeskrivning
Skapa intresse kring objektet
Söka upp presumtiva intressenter – offensiva säljare
Hanterar sekretessfrågor
Visning
Hantera budgivning och motivera pris – förhandlingar
Delta i möte i bank
Koppla in externa kompletterande finansiärer
Utformar handlingar, avtal, informerar och håller kontakt med säljaren, köparen, banken, revisorn och juristen


Steg 4
Överlåtelse – ordna praktiska detaljer. Ordning och reda!

Ekonomisk/juridisk genomlysning (due diligence)
Köpeavtal
Tillträde med likvidavräkning
Uppföljning


Steg 5
Förvaltning – bästa råd för förvaltning av kapital

Koppla samman dig med experter

Värdera ditt företag

*Fält markerade med en asterisk är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i.